Salvesti Tehasepoe (edaspidi Tehasepood) omanik on Salvest AS (registrikood 10124909), asukohaga Aruküla tee 3, 51017 Tartu, Eesti Vabariik.

1. Müügitingimuste üldinfo, toote- ja hinnainfo
1.1 Käesolevad müügitingimused kehtivad Tehasepoest kaupade ostmisel nutiseadme rakendusega Cloudics (edaspidi „Cloudics ÄPP“). Cloudics ÄPI eesmärk on pakkuda mugavat kaardivaba maksmislahendust. Müügitingimused kehtivad kõigile kasutajatele (edaspidi „Kasutaja“), kes on nutiseadmesse Cloudics ÄPI alla laadinud. Cloudics ÄPI allalaadimise, kasutamise ja Müügitingimuste aktsepteerimisega kinnitab Kasutaja, et on tutvunud Müügitingimustega ning on nendega nõus.
1.2 Kasutajal on Cloudics ÄPI abil võimalik tasuda kaupade eest Tehasepoes ja kasutada Tehasepoe teenuskaarte (kliendikaart jm).
1.3 Kasutajal on võimalik omal valikul sisestada Cloudics ÄPPI endale kuuluvaid panga- ja/või teenuskaarte (edaspidi „Kaardid“), mida ta soovib kasutada. Cloudics ÄPI omanik Astro Baltics OÜ ei säilita maksekaartidega seotud andmeid (vt täpsemalt Privaatsuspoliitika). Võimalikud maksevahendid Cloudics ÄPIS on:
1.3.1 Maestro, Mastercard, Visa/Visa Electron
1.4 Kasutajal tuleb punktis 1.3.1 kirjeldatud maksevahendite lisamisel autentida ennast Cloudics ÄPIS Mobiil-ID või Smart-ID-ga.
1.5 Tehasepoes sooritatud ostu kohta säilib Cloudics ÄPIS elektrooniline kviitung. Kasutaja saab elektroonilisi kviitungeid järele vaadata viimase 6 kuu jooksul tehtud ostude osas. Kui Kasutaja soovib kviitungeid kauem säilitada, on Kasutajal võimalik kviitungid endale alla laadida või e-postiga saata.
1.6 Tehasepoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnad on esitatud Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
1.7 Teave kauba kohta on esitatud Tehasepoes vahetult toodetel või toodete juures.

2. Ostu ja tellimuse vormistamine
2.1 Kauba ostmiseks või tellimiseks tuleb oma nutiseadmesse alla laadida rakendus Cloudics.
2.2 Cloudics ÄPI ostlemise funktsioon (moodul „Pood“) võimaldab Kasutajal oma nutiseadmega skaneerida Tehasepoes tooteid ostukorvi ning nende eest tasuda.
2.3 Kasutajal on võimalik ostlemise funktsiooni Tehasepoes kasutada, kui tema nutiseade on Tehasepoe asukoha tuvastanud või kui ta on Tehasepoes oleva QR-koodi skaneerinud.
2.4 Kasutaja lisab Tehasepoes olevad tooted ostukorvi, skaneerides ÄPIga toodete ribakoode. Kasutaja näeb pärast skaneerimist ÄPIs toote nimetust ja hinda, sh soodushinda, või kliendihinda kui Kasutaja on ÄPIs aktiveerinud Tehasepoe poolt väljastatud sooduskaardi. Kasutajal on võimalik ÄPIs ostukorv kinnitada ning tasuda selle eest mobiilse maksega. Pärast õnnestunud makset registreeritakse müügidokument Tehasepoe majandustarkvaras ning Kasutajale kuvatakse ÄPIs ostutšekki.
2.5 Cloudics ÄPI kasutamisega võib kaasneda ostukontroll. Tehasepoel on õigus teostada ostukontrolli veendumaks et toodete eest on korrektselt tasutud ja valitud on õigeid tooteid. Ostukontrolli korral palutakse kasutajal Tehasepoe müüjate poolt esitada kontrollimiseks kõik ostetud tooted.

3. Kaupade ostmine ettetellimisel
3.1 Cloudics ÄPI ettetellimise funktsiooni (moodul „Ettetellimine“) kaudu saab Kasutaja tellida ette tooteid (edaspidi „Tooted“), mida Tehasepood on ettetellimiseks võimaldanud.
3.2 Kasutaja valib ÄPIS ostukorvi Tooted, mida ta soovib Tehasepoest ette tellida ning tasub tellimuse eest mobiilse maksega. Makstud tellimus registreeritakse Tehasepoe majandustarkvaras. Tehasepood kinnitab või lükkab tellimuse tagasi, sõltuvalt sellest, kas tellimust on võimalik täita või mitte. Mõlemal juhul saab Kasutaja ÄPI kaudu teavituse tellimuse seisundist. Kui tellimus on kinnitatud, siis asub Tehasepood seda täitma. Kui tellimus on tagasi lükatud, siis tagastatakse 2 tööpäeva jooksul Cloudics ÄPI poolt Kasutaja kontole tellimuse eest tasutud raha. Kui raha pole selle aja jooksul Kasutajale laekunud, siis kirjutada aadressile info@cloudics.eu.
3.3 Tellimuse esitamisel valib Kasutaja tellimusele soovitava järelemineku aja. Tellimusi antakse üle ainult Tehasepoes, kuid mitte enne valitud aega.
3.4 Kui Kasutaja on tellimuse esitanud, siis ei saa Kasutaja seda Cloudics ÄPIS tühistada. Seetõttu tuleb enne tellimuse esitamist ostukorvi lisatud toodete valik hoolikalt üle vaadata. Cloudics ÄPIS on Tehasepoe kontaktandmed ning vajadusel saab Kasutaja esitatud tellimuse osas võtta Tehasepoega ühendust.
3.5 Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning soovi korral tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

4. Taganemisõigus
4.1 Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus Tehasepoes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
4.2 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi Tehasepoest ostetud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.
4.3 Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Tehasepoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
4.4 Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, millel on välja toodud järgmine info:
Ostja nimi:
Saaja nimi (kui on ostjast erinev):
Ostu number:
Ostu kuupäev:
Kauba tagastamise põhjus:
4.5 Kauba tagastamise avaldus, koos eelpool nimetatud infoga tuleb saata see e-posti aadressile salvest@salvest.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
4.6 Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt. vale või kvaliteedikõrvalekaldega toode, vale kogus jms.).
4.7 Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
4.8 Tehasepood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.
4.9 Tehasepood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva kauba tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
4.10 Kui ostja on sõnaselgelt valinud Tehasepoe pakutud kõige odavamast tavapärasest kauba kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Tehasepood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
4.11 Tehasepoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind Tehasepoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna (nt. tulenevalt tehnilistest riketest või inimlikust eksimusest).

5. Cloudics ÄPI kasutamise eeldused
5.1 Cloudics ÄPI kasutamiseks peab Kasutaja enda nutiseadmesse alla laadima Cloudics mobiilirakenduse.
5.2 Cloudics ÄPI kasutamise eelduseks on toimiv mobiilne andmeside.
5.3 Cloudics ÄPI kasutamiseks on vajalik Kasutajal luua endale kasutajakonto ning autoriseerida end läbi e-maili, mobiil ID või Smart ID vahendusel.
5.4 Esmasel ostu sooritamisel peab Kasutaja täiendavalt lisama vähemalt ühe kehtiva maksevahendi.
5.5 Konkreetsete Cloudics ÄPI funktsionaalsuste kättesaadavus võib sõltuda Kasutaja nutiseadmest, andmeside ühendusest ja andmeside teenuse pakkujast.
5.6 Kasutaja on kohustatud võtma kasutusele meetmed, mis takistavad selleks õigustamata isikutel Cloudics ÄPI kontole ligipääsu.
5.7 Kasutaja peab hoidma Cloudics ÄPPI kõige värskemal versioonil, laadides selleks oma nutiseadmesse läbi sobiva kanali kõige uuema Cloudics ÄPI versiooni väljalaske.

6. Pretensioonide esitamise õigus
6.1 Tehasepood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba kauba üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba kauba üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Tehasepoe kohustus.
6.2 Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Tehasepoe poole, saates e-kirja aadressile salvest@salvest.ee.
6.3 Tehasepood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.
6.4 Kui Tehasepoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Tehasepood vastutab, parandab või asendab Tehasepood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Tehasepood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
6.5 Tehasepood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

7. Isikuandmete töötlemine
7.1 Cloudics ÄPI kasutamine eeldab Kasutaja andmete, sh isikuandmete töötlemist ja nende edastamist Tehasepoele
7.2 Tehasepood kasutab ainult Cloudics ÄPI toimimiseks või sõlmitud lepingute täitmiseks vajalikke ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh. nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.
7.3 Isikuandmete töötlemise kohta on teave esitatud Privaatsuspoliitikas.

8. Vastutus ja vaidluste lahendamine
8.1 Cloudics ÄPI kaudu tehtavate tehingute ja toimingute õiguspärasuse ja nendega seotud tagajärgede eest vastutab Kasutaja.
8.2 Tehasepood ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida seoses sellega, et Cloudics ÄPP ei toimi või seda ei ole võimalik soovitud viisil kasutada.
8.3 Tehasepood ei ole vastutav Kasutaja ees Cloudics ÄPI kaudu kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste kohase toimimise eest, näiteks pangakaardi kasutamise häirete eest. Tehasepood võib piirata, muuta ja lõpetada Cloudics ÄPIS Toodete pakkumise.
8.4 Kui ostjal on Tehasepoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@salvest.ee või helistada telefonil +372 740 8622
8.5 Kui ostja ja Tehasepood ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Tehasepoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
8.6 Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
8.7 Kasutustingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Tehasepood ja Kasutaja õigusaktidest ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõtetest.