AS Salvest teeb koostööd Toidu- ja Fermentatsioonitehonoloogia Arenduskeskusega

20. märts 2020

AS Salvest teeb koostööd Toidu- ja Fermentatsioonitehonoloogia Arenduskeskusega

AS Salvest teeb koostööd Toidu- ja Fermentatsioonitehonoloogia Arenduskeskusega, kus rakendusuuringuprojekti 616219790097 „Keskkonnasäästlikuma tootmisprotsessi rakendusvõimaluste uuringu“ raames, mida kaasfinantseeritakse MAK meetme 16.2 vahenditest töötatakse välja meetodid puuvilja- ja juurviljapüreesid ning aedvilju sisaldavate toodete kvaliteedi hindamiseks ning nende säilitamisprotsesside iseloomustamiseks. Lisaks on eesmärgiks arendada koostööprojekti raames pika säilivusajaga toodete kiirendatud säilivuskatsete metoodika, samuti välja töötada hindamismeetodid tooraine käitlemisel ja kasutamisel, mis tagaksid toiduohutuslike riskide minimeerimise üleminekul ressursimahukalt termotöötluselt säästlikumale pastöriseerimisprotsessile.  Uuringu tulemusena on läbi viidud metoodikaarendus erinevatel toorainetel baseeruvate toodete üleviimiseks uudsesse ja keskkonnasäästlikkumasse pakendisse, alumiiniumkaitsekihiga pakendilt alumiiniumivabasse pakendisse.