Salvesti eetikakoodeks koostööpartnerile

Salvest on võtnud endale kohustuseks, et kogu meie tarneahel ja töötingimused oleksid ohutud. See tähendab, et tootmisprotsessid ja tarneahel on keskkonnasõbralikud, toode tarbijale usaldusväärne, kvaliteetne ja ohutu ning töötajaid koheldakse austuse ja väärikusega. Dokumendis on toodud Salvesti üldised tingimused koostööpartnerile, mis arvestavad sotsiaalseid nõudeid, tooteohutust, kvaliteeti, jätkusuutlikust ja keskkonda. Salvesti koostööpartneriks peetakse tootjat, tarnijat, edasimüüjat ja kõiki teisi ettevõtteid, kes pakuvad Salvestile teenust. Salvesti eetikakoodeksit (code of conducti) uuendatakse regulaarselt ja kõigil koostööpartneritel on kohustus jälgida, et nad kasutaksid alati kehtivat versiooni, mille leiab Salvesti kodulehelt.

Koostööpartnerid tagavad, et nõuded edastatakse ja rakendatakse ka kõikidele nende allhankijatele.