Digidiagnostika Salvestis

02. aug. 2019

Digidiagnostika Salvestis

Salvest koostöös EASi ja Leego Hansson OÜga viis läbi ettevõtte digidiagnostika.

Töö eesmärk oli hinnata digitaliseerimise ja automatiseerimise kasutust Salvestis ning saada soovitused parandustegevusteks koos teekaardiga.

Lisaks sai Salvest:

  • ülevaadet kitsaskohtadest strateegilises juhtimises ja ärimudelis, tootmise planeerimise ning inimressursi, kvaliteedisüsteemi ja tootearenduse juhtimises, hankeprotsessis, tarneprotsessis, toote ning pooltoote ja tooraine tagastamise ning järelteeninduse protsessides;
  • hinnangut kitsaskohtades lahendamise prioriteetsusele;
  • hinnangut kitsaskohtades digitaliseerimise ja automatiseerimise lahenduste maksumusele;
  • hinnangut kitsaskohtades väljapakutud lahenduste tasuvusajale ja mõjule ettevõtja majandustulemustele.

 

Salvest kasutas digidiagnostika läbiviimiseks EASi Digidiagnostika toetust