Salvest toetab

Salvest on sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte, kes soovib omalt poolt anda panuse ühiskonna arengule, tehes seda läbi erinevate organisatsiooniliste tegevuste kui ka läbi erinevate toetusprojektide toetamise. Toetustvajavaid valdkondi on palju ning igal aastal teeme enda jaoks nende hulgast valiku ja valime fookuse. Meie prioriteetideks sponsorluses on projektid, mis annavad kindla panuse ühiskonna arengule, parandavad laste ja noorte eluolu ning edendavad tervislikke eluviise ning liikumisharjumusi.

Lisaks täisväärtuslikule toidule, mida Salvest toodab, on tervisliku eluviisi üks osa ka piisav liikumine. Toetame peamiselt lastele, noortele, peredele ja üldisemale liikumisharrastuse propageerimisele suunatud üritusi. Oleme pikaajaline Klubi Tartu Maraton koostööpartner ning läbi aastate toetanud oma toodetega paljusid kogukondlikke ja kohalikke spordiüritusi. Palju aastaid on Salvesti suppi söödud väga erinevatel üritustel alates Tartu maratonist, lõpetades üliõpilaspäevadega. Oleme oma toodetega toetanud ka Eesti tippsportlasi, kuid meie põhifookuses eelkõige harrastussportlased ja need, kes alles leidmas oma teed liikumisharjumuste juurde.

Pikkade traditsioonidega ettevõttena teame kui oluline on järjepidevus. Veelgi olulisemaks peame aga innovatsiooni ja tugevat teotahet. Tänased lapsed ja õppurid on tulevased ettevõtete ja Eesti elu edendajad. Salvest on aastate jooksul oma toodetega toetanud erinevaid laste-, koolinoorte ja üliõpilastega seotud ettevõtmisi.

Sponsorlusavaldus

Pakume toetust eelkõige läbi oma toodete ja tänu laiale sortimendile on siin rohkelt valikuvõimalusi. Toetuse soovijatel palume esitada kirjalik avaldus sponsorlus@salvest.ee, mis võtab arvesse ülaltoodut ning sisaldab infot ürituse eesmärkide, toimumise aja ning osalejate kohta, informatsiooni võimalike kaastoetajate kohta ning samuti omapoolne nägemuse toetaja nähtavuse esile toomisel. Soovitame sponsorlussoovi saata vähemalt üks kuu enne ürituse toimumist.

Kõigi saadud projektide taotluste puhul hindame, kui hästi sobivad need meie kriteeriumidega ning millised on ka meie enda võimalused projektide toetuse pakkumisel. Taotlustele vastame 14 tööpäeva jooksul.

Salvest ei toeta viimase minuti pakkumisi, kasumi eesmärgil korraldatud üritusi, ühiskonnakriitilisi üritusi ning ettevõtmisi väljaspool Eestit. Toetuse suurus sõltub konkreetse projekti eesmärgist ning Salvesti hetkevõimalustest.