fbpx

Salvest koostöös EASi ja Leego Hansson OÜga viis läbi ettevõtte digidiagnostika.

Töö eesmärk oli hinnata digitaliseerimise ja automatiseerimise kasutust Salvestis ning saada soovitused parandustegevusteks koos teekaardiga.

Lisaks sai Salvest:

  • ülevaadet kitsaskohtadest strateegilises juhtimises ja ärimudelis, tootmise planeerimise ning inimressursi, kvaliteedisüsteemi ja tootearenduse juhtimises, hankeprotsessis, tarneprotsessis, toote ning pooltoote ja tooraine tagastamise ning järelteeninduse protsessides;
  • hinnangut kitsaskohtades lahendamise prioriteetsusele;
  • hinnangut kitsaskohtades digitaliseerimise ja automatiseerimise lahenduste maksumusele;
  • hinnangut kitsaskohtades väljapakutud lahenduste tasuvusajale ja mõjule ettevõtja majandustulemustele.

Salvest kasutas digidiagnostika läbiviimiseks EASi Digidiagnostika toetust