Salvest: töökäte puudust me veel ei tunneta

10. dets. 2018

Salvest: töökäte puudust me veel ei tunneta

Tartu külje all tegutseva Salvesti personalijuht Alice Ellamiku sõnul ei ole tööjõu puudus veel Salvestis probleemiks. „Teadvustame, et mida rohkem panustame olemasolevate töötajate rahulolu kasvu, seda vähem on meil vaja muretseda selle pärast, kas tipphooaegadel ikka töökäsi jätkub,“ sõnas Ellamik.

Personalijuhi sõnul on Salvest viimastel aastatel leidnud uusi püsivaid töötajaid pigem praktikaprogrammi kaudu ja nende seast, kes on liitunud meeskonnaga hooajatöötajana, kuid soovivad pärast tipphooaja lõppu edasi tööle jääda.

„Pühendunud usaldusväärsele inimesele katsume alati püsiva töökoha leida, võimalusel näiteks seniseid töötajaid koolituse abil uutele positsioonidele edutades,“ selgitas Salvesti personalijuht.

Salvest leiab uusi meeskonnaliikmeid sageli ka olemasolevate töötajate tutvusringkonnast. „Meile tähendab see tõelist usaldust, kui meie töötajad on siin rahul ja soovitavad Salvestit tööandjana ka oma tuttavatele. Sõbra või tuttava soovitus on teatavasti mõjuvam ja usaldusväärsem kui lubadused töökuulutuses. Sõbralik kollektiiv muudab ka hommikuti tööle tuleku mõnusamaks, annab tööpäevale rohkem väärtust ja, mis seal salata, muudab ka lahkumise raskemaks,“ nentis Ellamik.

Personalijuhi kinnitusel on eriti noorte seas palju neid, kes käivad niisama ennast ja õnne otsimas ja siin-seal kätt proovimas, enne kui leiavad endale sobiva töövaldkonna.

Tänaste töötajate hoidmiseks on Salvestis välja töötatud väga põhjalik ja mitmekülgne motivatsiooniprogramm, millesse investeeritakse igal aastal järjest suuremaid summasid. Lisaks sellele, et Salvest hoiab oma töötajate töötasud palgauuringutele toetudes konkurentsivõimelisel tasemel, makstakse heade tulemuste korral ka preemiaid.

„Samuti hindavad töötajad selliseid väiksemaid hüvesid, mis töörutiini vaheldust toovad ja elamusi pakuvad – soodustused sööklas ja tehasepoes, suvehooajal tasuta jäätis, massaaživõimalus töökohal, sportimistoetus, sauna kasutamise võimalus, meelespidamine juubelitel, tööjuubelitel, lapse sünni või koolimineku puhul ja arvukad ühisüritused nii tervele meeskonnale kui ka osakondade tasandil. Ning mõistagi investeerime me palju töökoha ja olmeruumide parendamisse – oleme teinud remondi töötajate puhke- ja riietusruumides, parandanud ventilatsiooni ja valgustust tööruumides,“ loetles Ellamik tegevusi, mida ettevõte töötajate rahulolu tõstmiseks ette võtnud on.

Tema sõnul on oluline, et tööandja mitte lihtsalt ei looks töötajatele uusi võimalusi ja hüvesid, vaid tõepoolest kuulaks nende muresid ja püüaks neid üheskoos lahendada. „Oleme olmeprobleemide lahendamisel lähtunud väga palju iga-aastaselt läbiviidava rahulolu-uuringu tulemustest ning tihedast suhtlusest töökeskkonnavolinikega. Nii teame, et tegeleme just kõige olulisemate valupunktidega,“ rääkis Ellamik.