Salvestist sai Töötukassa ametlik partnerettevõte

10. dets. 2018

Salvestist sai Töötukassa ametlik partnerettevõte

Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ja AS Salvest tegevjuht Lauri Betlem sõlmisid täna Tartus koostööleppe, mille eesmärgiks on Salvesti toetamine sobiva tööjõu leidmisel ja töökohtade loomisel ning töötukassa klientide tööle aitamine ja nende tööalaste oskuste arendamine.

Täna sõlmiti Salvesti kontoris Töötukassa ja Salvesti vaheline koostöölepe, mis annab tööandjale võimaluse töötajaid värvata ning parandab töötute naasmist tööturule. Üheskoos arutati ka võimalusi, kuidas tänase tööhõivereformi valguses leida koostöös lahendusi ning tööalast rakendust osalise töövõimega inimestele.

Salvesti tegevjuhil Lauri Betlemil on lepingu sõlmimise üle hea meel ning usub, et tegemist on pika ja kestva partnerlussuhtega. „Töötukassa on meile olnud siiani heaks partneriks ka tootmisesse uute töötajate värbamisel ning loodame, et partnerlus tugevneb veelgi peale koostöökokkuleppe allkirjastamist,“ lisab ta.

Töötukassa juhatuse esimehel Meelis Paavelil on samuti hea meel, et Salvestist on saanud Töötukassa ametlik partnerettevõte ning loodab sujuvale koostööle. „Meie eesmärk on eelkõige leida tööd otsivatele inimestele väljundeid, aga kui ei ole tõhusat koostööd tööandjatega, siis ei ole ka töökohti, mida inimestele pakkuda,“ sõnab Paavel.

Täna sõlmitud lepe on töötukassa jaoks kolmekümne kolmas. Koostöölepete sõlmimist alustas töötukassa 2012. aastal ja eesmärk on jõuda koostöölepeteni kõigi põhivaldkondade suurte ettevõtetega.